Een financiële man…

Een financiële man bijvoorbeeld voor een dag in de week? Of twee dagen in de maand? Interim? Voor een project? Een financieel expert van Stederijk is zo’n man.

MKB ondernemingen hebben te maken met dezelfde financiële vraagstukken als corporate ondernemingen. Vraagstukken als investeringsbeslissingen, efficiency, of begroting bijvoorbeeld. Om zulke vraagstukken op te lossen is een financiële man eigenlijk onmisbaar. Maar voor een fulltime financiële man heeft een MKB onderneming vaak net niet de omvang.

Een onderneming die de bovenstaande situatie herkent, is gebaat bij een financieel expert die betrokken is bij de organisatie, maar die niet de kosten met zich meebrengt van een medewerker in vaste dienst. In zo’n geval is een expert van Stederijk financieel interim management de aangewezen financiële man voor één of meer dagen per week. Of op projectbasis natuurlijk.

De baten en de kosten. Vooral de baten

Financiële zaken gaan uiteindelijk maar om één ding: inzicht. Inzicht in: bereikt mijn onderneming zijn doelen. Stederijk zorgt ervoor dat uw organisatie wordt versterkt en de financiële zaken helder in beeld zijn. Zodat u zich kunt richten op uw zaken en gefundeerde beslissingen neemt om uw doelen te bereiken.

En wat zijn de kosten?
Beheersing van de kosten is een klassiek financieel doel. En van Stederijk mag u dus verwachten dat dit principe verankerd is in de dienstverlening. Dus: een financieel expert van Stederijk werkt tegen een vaste vergoeding op afgesproken dagen per week of per maand. (Buiten de afgesproken dagen is uw financiële expert natuurlijk altijd bereikbaar.) Zo heeft u de beschikking over een adequaat ingevulde financiële functie die precies past bij uw onderneming en betaalt u niet meer dan wat nodig is.

Overigens: de kosten worden voor een deel zonder twijfel terugverdiend door kostenbesparingen, winstoptimalisatie, en beperking van risico’s.