Het overzicht bij financiële zaken …

…is meestal al snel verdwenen. Toch is overzicht de basis om beslissingen te kunnen nemen over kwesties als investering, efficiency, of begroting. Een financiële man die de puzzelstukjes op hun plaats laat vallen en zorgt voor overzicht en inzicht is dus onmisbaar.

Een onderneming die de bovenstaande situatie herkent, is gebaat bij een financieel expert die betrokken is bij de onderneming, maar die niet direct de kosten met zich meebrengt van een medewerker in vaste dienst. In zo’n geval is een expert van Stederijk financieel interim management de aangewezen financiële man voor één of meer dagen per week. Of op projectbasis natuurlijk.

“Een financiële man die de puzzelstukjes op hun plaats laat vallen en zorgt voor overzicht en inzicht is dus onmisbaar…

De baten en de kosten. Vooral de baten

Financieel management gaat om inzicht. Inzicht in: bereikt mijn onderneming zijn doelen. Stederijk zorgt ervoor dat uw organisatie wordt versterkt en de financiële zaken helder op een rijtje komen te staan. Zodat u zich kunt richten op uw zaken en onderbouwde beslissingen neemt om uw doelen te bereiken.

…zodat u zich kunt richten op uw zaken en onderbouwde beslissingen neemt om uw doelen te bereiken.”

En wat zijn de kosten?

Beheersing van de kosten is een klassiek financieel doel. Van Stederijk mag u dus verwachten dat dit principe verankerd is in de dienstverlening. Dus: een financieel expert van Stederijk werkt voltijd of in deeltijd tegen een vaste vergoeding. Zo is de financiële functie van uw onderneming adequaat ingevuld en betaalt u niet meer dan nodig is.

Overigens: de kosten worden zonder twijfel terugverdiend door kostenbesparingen, winstoptimalisatie, en beperking van risico’s.